Blog Posts ล่าสุด

พระลกุณฏกภัททิยะเถระ พระแคระ แต่เป็นเอตทัคคะในทางผู้พูดเสียงไพเราะ

พระลกุณฏกภัททิยะเถระ ด้วยความที่ท่านมีรูปร่างเล็กผิดปกติไม่เหมือนคนทั่วไป ท่านจึงถูกล้อเลียนและกลั่นแกล้ง แต่ท่านก็ไม่รู้สึกหวั่นไหว หรือโกรธเคือง เนื่องด้วยท่านได้เป็นพระอรหันต์ ที่ปราศจากสภาวะของกิเลสแล้ว นอกจากนี้ท่านยังมีความสามารถพิเศษ คือปกติท่านแสดงธรรมสั่งสอนพุทธศาสนิกชนและเจรจาประกอบด้วยถ้อยคำและน้ำเสียงอันไพเราะ เป็นที่เสนาะโสต แก่ผู้ฟังทั้งหลาย อันเป็นเหตุนำมาซึ่งความเลื่อมใสด้วยเหตุนี้ พระพุทธเจ้าจึงทรงยกย่องท่านให้เป็น เอตทัคคะเป็นผู้เลิศกว่าภิกษุทั้งหลายในทาง ผู้พูดเสียงไพเราะ READ MORE

ตึกแดง คุกขี้ไก่ ของที่ระลึกจากเศษฝรั่ง ครั้งมาสอนภาษาที่เราไม่อยากเรียน

ฝรั่งเศสได้เรียกค่าทำขวัญอีก 3 ล้านบาทไทยกับเงินฝรั่งเศสอีก 2 ล้านฟรังค์ พร้อมทั้งยึดเมืองจันทบุรีไว้เป็นประกัน 10 ปี รวมทั้งให้ดำเนินคดี พระยอดเมืองขวาง ที่มีกรณีพิพาทกับฝรั่งเศส READ MORE

นางสงกรานต์ ปี 2559 ชื่อนางมณฑาเทวี มีลาเป็นพาหนะ

ปีนี้นางสงกรานต์มีนามว่า มณฑาเทวี ทรงพาหุรัด ทัดดอกจำปา อาภรณ์แก้วไพฑูรย์ ภักษาหารนมเนย หัตถ์ขวาทรงเหล็กแหลม หัตถ์ซ้ายทรงไม้เท้า เสด็จไสยาสน์ลืมเนตร มาเหนือหลังคัสพะ เป็นพาหนะ READ MORE

ผาเสด็จ อาถรรพ์จากอดีตสู่ปัจจุบัน

"ว่าสถานที่นี้คงจะมีเจ้าป่าหรือเจ้าที่เจ้าทาง ควรทำเครื่องเซ่นไหว้บวงสรวงต่อเทพยาดาอารักษ์เจ้าป่าเจ้าเขาบอกกล่าวขออนุญาติ" READ MORE