ตึกแดง คุกขี้ไก่ ของที่ระลึกจากเศษฝรั่ง ครั้งมาสอนภาษาที่เราไม่อยากเรียน

ตึกแดง คุกขี้ไก่ ถูกสร้างขึ้นมาตั้งแต่ในสมัยชาติตะวันตกเข้ามาล่าอาณานิคมในแถบอินโดจีน ในระหว่างนั้นไทยก็ชุลมุลหาวิธีทางที่ไม่ต้องตกเป็นเมืองในอาณานิคม ใน ร.ศ. 112 หลังจากที่ไทยยอมเสียดินแดนไปหลายครั้งแล้ว ครั้งนี้ก็มีเหตุอันต้องเสียดินแดนอีกเพราะกรณีพิพาทกันที่ชายแดน ฝรั่งเศสส่งเรือรบ 2 ลำเข้ามาประชิดกรุงเทพ โดยล่องตามลำน้ำเจ้าพระยาโดยใช้เรือพานิชย์นำร่องเข้ามา ในวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2436 โดยหวังว่าจะยึด อังกฤษเห็นว่าฝรั่งเศสจะเข้ายึดไทยก็ประท้วง และฝ่ายรัสเซียโดยพระเจ้าซาร์ นิโคลาส ได้ส่งหนังสือถึงรัฐบาลฝรั่งเศสให้ถอยกลับ วันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2435 พร้อมกับเรียกค่าทำขวัญอีก 3 ล้านบาทไทยกับเงินฝรั่งเศสอีก 2 ล้านฟรังค์ พร้อมทั้งยึดเมืองจันทบุรีไว้เป็นประกัน 10 ปี รวมทั้งให้ดำเนินคดี พระยอดเมืองขวาง ที่มีกรณีพิพาทกับฝรั่งเศส

ตึกแดง และคุกขี้ไก่

ตึกแดง เป็นอาคารที่ฝรั่งเศสสร้างขึ้นในสมัยที่ยึดครองเมืองจัทบุรี ในราวปี 2436 สร้างโดยทำการรื้อป้อมพิฆาตข้าศึกซึ่งเป็นป้อมปืนเก่าแก่ และได้นำอิฐมาสร้างอาคารที่พักทหารฝรั่งเศสที่รักษาการณ์ที่ป้อมแหลมสิงห์ ในบริเวณป้อมพิฆาตข้าศึกนั่นเอง โดยสร้างเป็นอาคารชั้นเดียวก่ออิฐถือปูน กว้าง 7 ม. ยาว 32 ม. ทาสีแดงชาด จึงเรียกว่าตึกแดง ภายในแบ่งเป็น 5 ห้อง มีประตูเปิดถึงกันหมดมีระเบียงสองด้านตามแนวยาวของตัวตึก ตัวตึกแดงได้รับการบูรณะในปี พ.ศ.2527 และใช้เป็นอาคารห้องสมุดและศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนของ  อ.แหลมสิงห์  ต่อมาเลิกใช้และเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าชม ปัจจุบันมีปืนใหญ่สมัยโบราณตั้งให้นักท่องเที่ยวเข้าดูศึกษาเรื่องราวทางประวัติศาสตร์

ตึกแดง ร.ศ.112 แหลมสิงห์ จันทบุรี

 

คุกขี้ไก่ ฝรั่งเศสสร้างขึ้นพร้อมกับตึกแดง โดยสร้างไว้เป็นป้อมปืนและป้อมตรวจการณ์ใช้ในการป้องกันปากน้ำแหลมสิงห์ ต่อมาภายหลังได้เปลี่ยนเป็นที่กุมขังนักโทษ ลักษณะเป็นป้อมรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสลบเหลี่ยม ก่อด้วยอิฐ กว้าง 4 ม. สูง 10 ม. หลังคาเดิมเป็นเครื่องไม้มุงกระเบื้องทรงพีระมิด ปัจจุบันส่วนที่เป็นไม้ไม่มีอยู่แล้ว

คุกขี้ไก่ ร.ศ.112
สภาพภายในคุกขี้ไก่ แหลมสิงห์ จันทบุรี

ตึกแดง และคุกขี้ไก่ ตั้งอยู่บริเวณหาดแหลมสิงห์ห่างจากตัวเมืองจันทบุรีเพียง 30 กิโลเมตร เดินทางไปตามเส้นทาง ถนนสุขุมวิท มุ่งหน้าสู่จังหวัดตราด ถึงกิโลเมตรที่ 347 จะมีทาง แยกขวาไปหาดแหลมสิงห์ อีกประมาณ 16 กิโลเมตร

 

 

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.