ทะเลสาบสีชมพู

ทะเลสาบสีชมพู มหัศจรรย์ทางธรรมชาติ หาใช่เกิดจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์อันใด

ทะเลสาบสีชมพู มหัศจรรย์ทางธรรมชาติ

ทะเลสาบสีชมพู ที่กล่าวถึงนี้เป็นทะเลสาบน้ำเค็มในสวนสาธารณะ Westgate Park เมื่อถึงช่วงฤดูกาลนี้น้ำในทะเลสาบจะเปลี่ยนเป็นสีชมพู ซึ่งเป็นปรากฎกาณ์ทางธรรมชาติที่เกิดเป็นประจำ ซึ่งในช่วงนี้ทะเลสาปใน Westgate Park จะมีความเข้มข้นของเกลือสูงขึ้น อันเนื่องมาจากอุณหภูมิที่สูงขึ้น การแผดเผาของแสงแดด และปริมาณน้ำฝนที่ตกน้อยมาก ทำให้สาหร่ายเจริญเติบโตที่ด้านล่างของทะเลสาบ สาหร่ายนี้ได้สร้างเม็ดสีแดงขึ้นมา (เบต้าแคโรทีน) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการสังเคราะห์แสงและเป็นการตอบสนองต่อปริมาณความเข้มข้นน้ำเกลือ

 

ทะเลสาบสีชมพู
บึงน้ำสีชมพู Westgate Lake ออสเตรเลีย

 

เส้นขอบฟ้าของเมือง เหนือ ทะเลสาบสีชมพู
เส้นขอบฟ้าของเมือง เหนือทะเลสาบสีชมพู ภาพโดย Park Victoria

Westgate Park

เป็นสวนสาธารณะ ซึ่งตั้งอยู่ไม่ไกลจากตัวเมืองเมลเบอร์น ริมฝั่งตะวันออกของแม่น้ำ Yarra ใต้สะพาน Westgate เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของชาวเมือง มีวิวทิวทัศน์ที่สวยงาม มองเห็นเส้นขอบฟ้าของเมืองที่สวยงาม เป็นที่เหมาะสำหรับกิจกรรมกลางแจ้ง ให้ผู้คนมาปิคนิค และหรือจะมาขี่จักรยานชมฝั่งแม่น้ำ Yarra