หลวงพ่อพระประธาน_sepia

พระประธาน อายุ 700 ปี วัดเจดีย์ คอนสาร ชัยภูมิ

พระพุทธรูปองค์ใหญ่ที่พบนั้นเป็นพระพุทธรูปเนื้อศิลาแลง ปางมารวิชัย คล้ายศิลปะแบบขอม? คาดว่าสร้างตั้งแต่สมัยสุโขทัย ขนาดหน้าตักกว้าง 3 ศอก สูง 8 ศอก มีลักษณะพุทธศิลป์สมบูรณ์และงดงามยิ่งนัก มีลักษณะเด่นคือพระโอษฐ์เป็นสีแดง มีอายุประมาณ 700 ปี

เมืองคอนสาร เป็นเมืองที่ก่อตั้งมาตั้งแต่สมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น ในครั้งก่อนเมืองคอนสารเป็นเพียงป่าดงพงไพร ต่อมาได้มีชาวบ้านชื่อนายภูมี จากเมืองนครไทยกับสมัครพรรคพวกลงเขาจากเมืองนครไทยมาหาเก็บของป่าในบริเวณแถบนี้ ต่อมาได้เห็นว่าบริเวณนี้มีน้ำท่า พืชพรรณ สัตว์ป่า บริบูรณ์ดียิ่งนัก จึงชักชวนกันให้ตั้งรกรากอยู่ที่นี่ กาลนั้นนายภูมี และพรรคพวกได้เก็บของป่าส่งเป็นส่วยสาบรรณาการให้แก่กรุงรัตนโกสินทร์เรื่อยมา และต่อมาภายหลังพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกเห็นความดีความชอบ จึงได้แต่งตั้งให้เป็นนายภูมีเป็นนายหมวดรักษาป่า ผึ้ง และมูลค้างคาว ที่หมู่บ้านแห่งนี้ในตำแหน่งหมื่นอร่ามกำแหง ต่อมาหมู่บ้านแห่งนี้ได้ยกฐานะขึ้นเป็นเมือง และหมื่นอร่ามกำแหงก็ได้เลื่อนยศเป็นหลวงพิชิตสงคราม เป็นเจ้าเมืองคอนสารคนแรก

หลวงพ่อพระประทาน
หลวงพ่อพระประทาน อายุ 700 ปี วัดเจดีย์ คอนสาร ชัยภูมิ

ในปี 2333 พระพุทธยอดฟ้าโปรดเกล้าให้หลวงพิชิตสงครามพร้อมด้วยพรรคพวกมาหา ขี้ผึ้ง ดินประสิว และหางาช้างในที่บริเวณทุ่งพระ และได้มาพบวัดร้างเก่าแก่ ซึ่งมีพระพุทธรูปองค์ใหญ่ประดิษฐานอยู่  พร้อมด้วยมีเจดีย์ย่อมุมไม้สิบสองอยู่ด้วย จึงได้ร่วมมือกันบูรณปฏิสังขรณ์วัดขึ้นมาใหม่ วัดนี้แต่เดิมชื่อวัดธาตุหรือวัดโพธิ์ แต่ในปัจจุบันได้เปลี่ยนเป็นวัดเจดีย์

หลวงพ่อพระประธาน_1
หลวงพ่อพระประธาน ถ่ายจากนอกพระอุโบสถ

พระพุทธรูปองค์ใหญ่ที่พบนั้นเป็นพระพุทธรูปเนื้อศิลาแลง ปางมารวิชัย คล้ายศิลปะแบบขอม? คาดว่าสร้างตั้งแต่สมัยสุโขทัย ขนาดหน้าตักกว้าง 3 ศอก สูง 8 ศอก มีลักษณะพุทธศิลป์สมบูรณ์และงดงามยิ่งนัก มีลักษณะเด่นคือพระโอษฐ์สีแดง อายุประมาณ 700 ปี ปัจจุบันชื่อว่า พระพุทธชัยสารมุนี แต่ชาวบ้านก็เรียกว่าหลวงพ่อพระประธาน และข้างๆกันนั้นยังมีเจดีย์ย่อมุมไม้สิบสองซึ่งเป็นศิลปะแบบอยุธยาตอนต้น ในปี 2479 สำนักงานพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพิมาย ได้ขึ้นทะเบียนพระประธานเป็นโบราณวัตถุ มีอายุประมาณ 700 ปี และเปิดให้ประชาชนเข้าชมได้ได้ทุกวันตั้งแต่เวลา 07.00 – 18.00 นาฬิกา

เจดีย์ย่อไม้12
เจดีย์ย่อไม้สิบสอง ศิลปะสมัยอยุธยา

วัดเจดีย์ ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 1 ตำบลคอนสาร อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ ทุกๆวันขึ้น 13 ถึง15 ค่ำ เดือน 3 ของทุกปี โดยวันขึ้น 13 ค่ำจะเป็นการถวายเครื่องสักการะแก่หลวงพ่อพระประธาน ที่วัดจะมีงานปิดทองหลวงพ่อวัดประธาน พร้อมกับบวงสรวงอนุสาวรีย์หลวงพิชิตสงคราม หรือปู่หมื่นอร่ามกำแหง วันขึ้น 14 ค่ำมีการแห่ข้าวพันก้อน วันขึ้น 15 ค่ำจะมีการฉลองพระบวชใหม่ ด้วยการจัดไม้คานหามและประดับประดาอย่างสวยงามและประหยัดอีกด้วย

การเดินทางเข้าไปนมัสการหลวงพ่อพระประธาน ปัจจุบันนี้ง่ายและสะดวกมาก จากขอนแก่นตามถนนหมายเลข 12 เมื่อมาถึงสี่แยกอำเภอคอนสารเลี้ยวขวาเข้าไปไม่ไกลก็จะเห็นวัดเจดีย์อยู่ตรงกันข้ามกับอนุสาวรีย์หลวงพิชิตสงคราม หาไม่ยากตามทางจะมีป้ายบอกเรื่อยๆรับรองไม่หลง

ก่อนจะจบมีเรื่องเล่านิดหนึ่งว่า ตอนสมัยที่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกทรงแต่งตั้งนายภูมีให้เป็นหมื่นอร่ามกำแหง การเดินทางมาส่งพระราชสารตราตั้งนั้นต้องเดินทางผ่านหนทางลำบากทั้งขึ้นเขาลงห้วย และเส้นทางก็แสนยาวไกลจากพระนครมายังหมู่บ้านของนายภูมี คนเดินพระราชสารต้องห่อพระราชสารตราตั้งด้วยผ้าขาวและทำไม้หาบคอนเอาสารตราตั้งนั้นมาส่งจนถึงหมู่บ้าน ชาวบ้านจึงเรียกหมู่บ้านนั้นว่า “คอนสาร” จนถึงปัจจุบันนี้

[google_map_easy id=”8″]

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.