รักผุดๆ น้ำผุดทัพลาว

รักผุดๆ น้ำผุดทัพลาว คอนสาร ชัยภูมิ

น้ำผุดทัพลาว น้ำค่อนข้างตื้น เย็น และใสสะอาด เนื่องจากเป็นน้ำที่ผุดขึ้นมาจากใต้ดินทำให้ถูกกรองโดยธรรมชาติอย่างดี บางคนก็ไปเพื่อทานอาหาร ดื่มสังสรรค์ เล่าเรื่องราว ถ่ายเซลฟี่
ภูซำผักหนาม
ภูซำผักหนาม พื้นที่เติมน้ำให้น้ำผุดทัพลาว

น้ำผุดทัพลาว เป็นสวนรุกขชาติอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติภูซำผักหนาม ในเขตบ้านผาเบียด หมู่ที่ 2 ตำบลห้วยยาง อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ

น้ำผุด น้ำพุ หรือ Spring ในภาษาอังกฤษ เป็นน้ำบาดาลที่ไหลออกมาสู่ผิวดิน ซึ่งเกิดจากระดับน้ำใต้ดินสูงกว่าระดับผิวดินในบริเวณที่เกิดน้ำพุทำให้เราเห็นน้ำไหลออกมาจากผิวดิน บางแห่งเป็นน้ำพุที่มีแรงดันสูงก็จะเห็นน้ำพุ่งออกมาแรงมาก บางแห่งก็ซึมออกมาตามแนวแตกหรือโพรงหิน เช่นเดียวกันกับน้ำผุดทัพลาวนี้ ก็เกิดจากชั้นน้ำใต้ดินในโพรงของหินปูนมีระดับสูงกว่าระดับผิวดินและผิวดินหรือหินในบริเวณนั้นไม่สามารถต้านทานแรงดันน้ำใต้ดินได้ อันเนื่องจากอาจมีรอยแตกหรือโพรงทำให้น้ำสามารถดันขึ้นสู่ผิวดินได้เราจึงเห็นว่ามีน้ำพุออกมา และมีน้ำไหลออกมาตลอดปีไม่มีการแห้งมาอย่างยาวนาน ก็เนื่องจากว่าชั้นน้ำใต้ดินนี้มีน้ำมาเติมตลอดเวลาจากพื้นที่รับน้ำเทือกเขาซำผักหนามซึ่งเป็นเขาหินปูนและสามารถเก็บกักน้ำได้ดี จะสังเกตุได้ว่าในบริเวณตีนเทือกเขาซำผักหนาม จะมีน้ำพุลักษณะคล้ายกันนี้หลายแห่งซึ่งน่าจะพัฒนาเป็นแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรได้

ตะไคร่น้ำที่น้ำผุดทัพลาว
ตะไคร่น้ำบริเวณธารน้ำผุดทัพลาว

สวนรุกขชาติน้ำผุดทัพลาวนี้ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้จัดตั้งขึ้นบนเนื้อที่ประมาณ 160 ไร่ บนที่ราบเชิงเขาที่มีความร่มรื่น อุดมสมบูรณ์ไปด้วยต้นไม้นานาชนิด เช่น จำปีป่า เต็ง รัง ประดู่แดง สัตบรรณ ตะแบก อินทนิล ป่าไผ่ นอกจากนี้ยังมีที่พักไว้รับรองสำหรับนักท่องเที่ยวที่ประสงค์จะพักแรม ส่วนอาหารการกิน และของฝากที่ระลึก ก็จะมีโซนร้านค้าให้บริการเป็นสัดส่วน ไม่มีการเก็บค่าเข้าชม ขณะนี้ทางสวนรุกขชาติกำลังมีการปรับปรุงระบบระบายน้ำ และก่อสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกเพิ่มอาจจะดูไม่โสภาเท่าไร

ธารน้ำผุดทัพลาว
ธารน้ำผุดทัพลาว

ผู้คนส่วนมากที่ไปเที่ยวที่น้ำผุดทัพลาวจะนิยมไปเล่นน้ำ เพราะน้ำที่นี่ค่อนข้างตื้น เย็น และใสสะอาด เนื่องจากเป็นน้ำผุดขึ้นมาจากใต้ดินทำให้ถูกกรองโดยธรรมชาติมาเป็นอย่างดี บางคนก็ไปเพื่อทานอาหาร ดื่มสังสรรค์ คิดว่าสามารถดื่มสุราได้ด้วยเพราะเห็นหลายท่านดื่ม ใครไม่มีเสื่อปูนั่งไปก็มีพ่อค้าแม่ค้าหามาให้เช่าได้ อาหารก็บริการส่งถึงที่สะดวกสบาย

ที่น้ำผุดทัพลาวแห่งนี้ในวันขึ้น 15 ค่ำเดือน 5 ของทุกปีชาวอำเภอคอนสารจะมีพิธีสรงน้ำผุดสืบทอดเป็นประเพณีกันมาทุกปี มีเรื่องเล่าว่าในสมัยก่อนที่จะมีการตั้งหมู่บ้านผาเบียดขึ้นมา มีชาวบ้านได้ขุดสระน้ำในบริเวณนั้น และได้พบโครงกระดูกคนประมาณ 4-5 โครงพร้อมทั้งเครื่องใช้ไม้สอยของคนในอดีต และยังมีการบอกเล่าต่อกันมาว่าในบริเวณน้ำผุดแห่งนี้เคยเป็นที่หยุดพักของกองทัพทหารลาวในอดีต และมีการสร้างที่พักเรียกว่า ”ทับ” ซึ่งหมายถึงที่พัก อันเนื่องมาจากเห็นว่าบริเวณนี้มีน้ำท่าอุดมสมบูรณ์ดี ซึ่งสอดคล้องกับการพบโครงกระดูกคนในอดีต และเรื่องราวในประวัติศาสตร์ของสงครามระหว่างไทยกับลาว

ต้นกำเนิดน้ำผุดทัพลาว
ต้นกำเนิดน้ำผุดทัพลาว

การเดินทางเข้าไปท่องเที่ยวที่น้ำผุดทัพลาวทุกวันนี้สะดวกสบาย โดยท่านสามารถใช้ถนนหมายเลข 12 จากขอนแก่น เมื่อมาถึงแยกอำเภอคอนสารให้เลี้ยงซ้ายเข้าสู่เส้นทาง 2055 ตามทางมาประมาณ 9 กิโลเมตรจะเห็นป้ายบอกทางไปน้ำผุดทัพลาวให้เลี้ยวขวาเข้ามาอีก 3 กิโลเมตรก็จะถึงสวนรุกขชาติน้ำผุดทัพลาว

รักผุดๆ น้ำผุดทัพลาว
รักผุดๆ น้ำผุดทัพลาว
[google_map_easy id=”7″]

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.