Prosper-Haniel Project

เยอรมัน เปลี่ยนเหมืองถ่านหินไปเป็นโรงไฟฟ้าแบบยั่งยืน

ที่รัฐนอร์ทไรน์-เว็สท์ฟาเลิน ในประเทศเยอรมันนี เหมืองถ่านหินเก่าแก่ชื่อว่า Prosper-Haniel เปิดมาตั้งแต่ปี 1863 และมีแผนการที่จะปิดในปี 2018 คือภายในปีหน้านี้และจะ เปลี่ยนเหมืองถ่านหินไปเป็นโรงไฟฟ้าแบบยั่งยืน เป็นโรงไฟฟ้าพลังงานน้ำขนาด 200 เมกกะวัตต์

Prosper_haniel-mine
สภาพภูมิประเทศบริเวณเหมือง Prosper-Haniel เยอรมันนี ภาพโดย mini malist

จากเหมืองถ่านหินเปลี่ยนไปเป็นโรงไฟฟ้าแบบยั่งยืน

หลังจากปิดตัวลงแล้วเหมืองถ่านหินนี้จะถูกเปลี่ยนไปเป็นโรงไฟฟ้าขนาด 200 เมกกะวัตต์ซึ่งเป็นโรงไฟฟ้าพลังน้ำเป็นหลัก โดยการสร้างอ่างเก็บกักน้ำขนาดใหญ่อยู่เหนือเหมืองถ่านหินเก่าที่จะปิดตัวลง ซึ่งเหมืองนี้เป็นเหมืองอุโมงค์ ตัวอ่างเก็บน้ำและโรงไฟฟ้านี่เองจะทำหน้าที่เหมือนแบตเตอรี่ทำหน้าที่เก็บกักไฟฟ้าที่ได้จากพลังงานหมุนเวียน ซึ่งในโครงการนี้จะเป็นพลังงานลมและพลังงานแสงอาทิตย์

วิธีการก็คือ จะทำการผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยพลังงานน้ำ โดยการปล่อยน้ำจากอ่างเก็บน้ำผ่านลงไปในอุโมงค์ของเหมืองเก่าเพื่อทำการปั่นไฟฟ้า และในขณะเดียวกันก็จะใช้พลังงานจากลมและแสงอาทิตย์สูบน้ำกลับจากอุโมงค์ขึ้นมาเก็บไว้ที่อ่างเก็บน้ำด้านบน กระทำอย่างนี้หมุนเวียนกันไปในจังหวะและเวลาที่เหมาะสม ทำให้โรงไฟฟ้านี้สามารถผลิตและปล่อยกระแสไฟฟ้าได้ทุกเวลาที่ต้องการ ซึ่งสามารถแก้ไขจุดอ่อนของโรงไฟฟ้าที่ใช้พลังงานจากลมและแสงอาทิตย์ได้ เพราะว่าเขาใช้อ่างเก็บน้ำเป็นเสมือนแบตเตอรี่

Prosper-Haniel Project เปลี่ยนเหมืองถ่านหินไปเป็นโรงไฟฟ้าแบบยั่งยืน
ผังโครงการ-Prosper-Haniel-Hydropower photo by The Green Optimistic

ไฟฟ้าพลังงานลมและไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในปัจจุบันราคาถูกลงมาก และมีแนวโน้มว่าจะถูกลงไปเรื่อยๆ ในบางกรณีถูกกว่าโรงไฟฟ้าถ่านหินเสียอีก แต่โรงไฟฟ้าพลังงานลมและแสงแดดหรือพลังงานหมุนเวียนชนิดอื่นๆก็จะมีปัญหาว่าไม่สามารถผลิตไฟฟ้าได้ทุกเวลาที่ต้องการ ทำให้ไม่สามารถนับรวมไปเป็น Base Load ได้ ซึ่งหมายถึงไม่สามารถผลิตไฟฟ้าได้ตามความต้องการที่มีขึ้นและลง ในอนาคตข้างหน้าเมื่อเทคโนโลยีแบตเตอรี่มีความก้าวหน้าขึ้นไป เราคงจะเห็นโรงไฟฟ้าประเภทนี้เกิดขึ้นมาทดแทนโรงไฟฟ้าที่ใช้พลังงานจากฟอสซิลหรืออาจกระทั่งนิวเคลียร์ ซึงนั่นเป็นเรื่องในอนาคต มันจะเกิดขึ้นได้หรือไม่ก็ไม่มีใครทราบ แต่อะไรก็เกิดขึ้นได้ ในสมัยก่อน ขณะที่คนอายุ 45 ปีขึ้นไปในตอนนี้ เมื่อครั้งเขายังเป็นเด็ก เขาจะเชื่อไหมว่า? “โทรศัพท์มันไม่ต้องมีสายก็ได้ และมันคุยกันแบบเห็นหน้าได้ด้วย”

โครงการนี้นับเป็นโครงการคิดค้นขึ้นมาอย่างสร้างสรรค์ โดยทำการเปลี่ยนเหมืองถ่านหินที่มีภาพลักษณ์ในการปล่อยมลพิษต่างๆสู่สิ่งแวดล้อมเป็นเวลานานให้กลายเป็นแหล่งพลังงานสีเขียวได้อย่างลงตัวและเหมาะสม และยั่งยืน นับเป็นความสำเร็จอย่างหนึ่งของประเทศเยอรมัน

รัฐนอร์ทไรน์-เว็สท์ฟาเลิน ในประเทศเยอรมันนี มีนโยบายว่าจะใช้ไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนถึง 30% ให้ได้ในปี 2025 ซึ่งเป็นพันธะสัญญา และโครงการนี้เป็นหนึ่งในแผนงานจะผลักดันให้นโยบายนี้เห็นผล เมื่อสำเร็จแล้วไฟฟ้าจากโครงการนี้จะเพียงพอสำหรับบ้านของครอบครัวชาวเยอรมันถึง 400,000 หลังคาเรือนเลยทีเดียว และมีผลพลอยได้อีกอย่างหนึ่งคือทำให้เกิดการจ้างงานอีกหลายตำแหน่ง ซึ่งเป็นการคิดโครงการได้อย่างสร้างสรรค์แทนที่จะปิดเหมืองทิ้งเฉยๆกลับนำกลับทำให้เกิดประโยชน์และลบล้างภาพลักษณ์ผู้ทำลายสิ่งแวดล้อม สร้างภาพลักษณืใหม่เป็นผู้สร้างพลังงานสีเขียว

 

[google_map_easy id=”18″]

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.