Supalak Ganjanakhundee

Nation Multimedia Group PLC

ภาพวาดบนผนัง-คนขี่ช้าง

พิมเบทกา : ภาพวาดโบราณของมนุษย์ถ้ำ ของอินเดีย

แรกเห็นผิดหวังนิดหน่อย คิดว่าโอ้โหนั่งรถมาตั้งไกล มีอะไรให้ดูน้อยกว่าผาแต้มเมืองอุบลฯอีกหรือ แต่สุดท้ายใช้เวลาเป็นชั่วโมงยังดูภาพวาดโบราณของมนุษย์ถ้ำที่พิมเบทกาซึ่งปรากฏอยู่ใน 600 เพิงหิน 500 ร้อยในเขตอุทยานแห่งนี้ไม่จบ

sanchi stupa

สถูปซานจี อโศกมหาราช และกรีก

สถูปซานจี ในรัฐมธยมประเทศ ทางตอนกลางของอินเดีย นั้นสำคัญตรงที่สร้างโดยพระเจ้าอโศกมหาราช กษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่ที่มีส่วนสำคัญในการเผยแผ่ศาสนาพุทธในชมพูทวีป สถูปแห่งนี้สร้างขึ้นประมาณกว่า 200 ปีหลังจากพระพุทธเจ้าเสด็จปรินิพพาน

สุสานฮูมายูน

When love is mattered (ด้วยพลังแห่งรัก)

ในโลกนี้ไม่มีสุสานใดเทียบกับ ทัชมาฮาล (Taj Mahal) ได้หรอก ใครไปอินเดียอย่างน้อยก็สักครั้งหนึ่งในชีวิตก็ควรต้องได้ไปเห็นทัชมาฮาล ไม่ว่าจะเป็นคนมีความรัก ไม่มีความรัก อกหัก หรือ สมหวัง ก็ตาม