Supalak Ganjanakhundee

Nation Multimedia Group PLC

โยนปลา

ตลาด 108 ปีเมืองซีแอตเติล Pike Palace Market

ตลาดแห่งนี้เป็นที่ซึ่งผู้ผลิตและผู้ขายมาเจอกันโดยตรง ที่โดดเด่นที่สุดคืออาหารทะเล โดยเฉพาะจากแหล่งประมงในอลาสก้า

สุสานฮูมายูน

When love is mattered (ด้วยพลังแห่งรัก)

ในโลกนี้ไม่มีสุสานใดเทียบกับ ทัชมาฮาล (Taj Mahal) ได้หรอก ใครไปอินเดียอย่างน้อยก็สักครั้งหนึ่งในชีวิตก็ควรต้องได้ไปเห็นทัชมาฮาล ไม่ว่าจะเป็นคนมีความรัก ไม่มีความรัก อกหัก หรือ สมหวัง ก็ตาม