ภาษีคาร์บอน Carbon Tax คืออะไร ช่วยลดโลกร้อนได้อย่างไร

ภาษีคาร์บอน ช่วยให้การผลิตพลังงานสะอาด เช่น พลังงงาน ลม พลังงานแดด สามารถแข่งขันกับเชื้อเพลิงสกปรกได้

Read more

ภาวะโลกร้อน Global Warming สาเหตุและผลกระทบต่อโลก

สำหรับคนธรรมดาก็สามารถช่วยกันลดภาวะโลกร้อนลงได้ โดยการปรับปรุงประสิทธิภาพของเชื้อเพลิงรถยนต์ ขับรถให้น้อยลงหรือการซื้อรถยนต์ที่ประหยัดน้ำมัน ซึ่งจะช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก แม้ว่ามันจะเป็นการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อย แต่การเปลี่ยนแปลงเล็ก ๆ น้อย ๆ จากหลายๆคนในหลายๆวันก็จะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ได้

Read more

เทคโนโลยี AI สามารถชื่นชมรสชาติของไวน์หรืองานศิลป์ได้หรือไม่

หลายๆคนมีความเชื่อว่าในที่สุด เทคโนโลยี AI ก็จะสามารถชื่นชมรสชาติของไวน์หรืออาหารได้ ชื่นชมงานศิลปะได้ ในความเป็นจริงแล้วเครื่องจักรไม่ได้มีความซาบซึ้งว่า อะไรดี หรืออะไรไม่ดี อย่างเช่นมนุษย์ และไม่สามารถซาบซึ้งได้โดยปราศจากการช่วยเหลือหรือตัดสินใจโดยมนุษย์

Read more

5G เทคโนโลยี สร้างโอกาสใหม่สู่ผู้คน สังคม และธุรกิจ

การพัฒนามาตรฐาน เทคโนโลยี 5G มีวัตถุประสงค์ที่มากกว่าการสื่อสารและส่งผ่านข้อมูลในระดับบุคคล โดยทำขึ้นมาเพื่อการสื่อสารเชื่อมโยงกันทั้งบุคคลและสิ่งอื่นๆ ในหลายๆภาคส่วน ทั้งด้านเศรษฐกิจ ธุรกิจ สังคม มากมายเรียกว่าให้มันสามารถเชื่อมโยงทุกสรรพสิ่งได้

Read more

เทคโนโลยี AI สำหรับร้านค้าปลีก ในเอเชีย

เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า AI เป็นอีกเทคโนโลยีหนึ่งที่มีการนำมาใช้ ในขณะนี้มีกลุ่ม สตาร์ทอัพเทคโนโลยี AI ได้เขียนโปรแกรมและสร้างแอพลิเคชั่นขึ้นมาเพื่อตอบสนองต่อการแข่งขันในธุรกิจนี้

Read more

สนามทดสอบไฮเปอร์ลูป เต็มรูปแบบ ที่สมบูรณ์ที่สุดในโลก

การทดสอบบน DevLoop ยังจะมีขึ้นเรื่อยๆนับเป็นร้อยๆครั้งเพื่อที่จะพัฒนาเทคโนโลยี Hyperloop ให้สามารถใช้ได้จริง

Read more

โครงการทดลอง ภาระกิจปกป้องโลกจากดาวเคราะห์น้อย ของนาซ่า

การทดลองนี้เป็นหนึ่งในแผนงานปกป้องโลกจากอันตรายของการพุ่งชนของดาวเคราะห์น้อยและดาวหาง อันเป็นภัยคุกคามโลกที่ทำให้เกิดหายนะมาแล้วในอดีต ด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่เราก็หวังว่าเมื่อมีเหตุการณ์ดาวเคราะห์น้อยพุ่งชนโลกจริงๆวิธีการนี้จะใช้ได้ผล

Read more

เทคโนโลยี AI ในอุตสาหกรรมเหมืองแร่ จากสำรวจไปจนถึงการขุดขน

รถบรรทุกและรถไฟแบบไร้คนขับ ก็มีใช้ในอุตสาหกรรมเหมืองแร่แล้ว และเป็นการใช้ เทคโนโลยี AI ได้ถูกจุดและเหมาะสม เพื่อการลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพ มีความปลอดภัยกว่าใช้มนุษย์ควบคุม Rio Tinto บริษัทยักษ์ใหญ๋ในธุรกิจเหมืองแร่ได้นำมาใช้อย่างมีประสิทธิภาพ และกำลังขยายการใช้งานออกไปเรื่อยๆ

Read more

5 การสูญพันธุ์ครั้งยิ่งใหญ่ ของสิ่งมีชีวิตบนโลก

หลายๆคนกล่าวไว้ว่า มนุษย์นี่แหละจะทำให้เกิดการสูญพันธุ์ครั้งที่ 6 บ้างก็ว่าเกิดสงครามนิวเคลียร์ บ้างก็ว่าเกิดภาวะโลกร้อน บ้างก็ว่าถูก AI ยึดครอง จากประวัติการสูญพันธุ์ของสิ่งมีชีวิตทั้ง 5 ครั้ง ส่วนมากไม่ได้เกิดเพราะสิ่งมีชีวิตด้วยกัน มันเป็นเหตุการณ์ตามธรรมชาติทั้งนั้น

Read more

Big Data ข้อมูลขนาดใหญ่คืออะไร ทำงานอย่างไร และนำไปใช้อะไรได้บ้าง

พูดให้ง่ายๆคือ Big Data คือปริมาณข้อมูลที่มาก มีความซับซ้อน โดยเฉพาะที่มาจากแหล่งข้อมูลใหม่ๆ ด้วยปริมาณที่มากมายมหาศาลทำให้ไม่สามารถประเมินและวิเคราะห์ด้วยวิธีการ ซอฟต์แวร์ ฮาร์ดแวร์แบบเดิมๆ แต่ข้อมูลมากมายมหาศาลเหล่านี้สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้ในทางธุรกิจที่ในอดีตไม่สามารถใช้ได้

Read more

สุดยอด หุ่นยนต์ AI เพื่อการเกษตร กสิกรรมยุคใหม่ในปัจจุบันและอนาคต

หุ่นยนต์ AI เพื่อการเกษตร มีการพัฒนากันในหลากหลายแขนง ด้วยวัตถุประสงค์ ลดแรงงานคน ลดค่าใช้จ่าย เพิ่มขีดสามารถในการแข่งขัน เพิ่มผลผลิต โดยการใช้เทคโนโลยีเหล่านี้ในการทำงานแทน ซึ่งมีความแม่นยำ และทำงานได้ครั้งละมากๆ ไม่มีเวลาหยุดพัก

Read more