ท่องเที่ยว

บทความเกี่ยวกับเรื่องท่องเที่ยว เดินทาง พักผ่อน สถานที่ต่างๆ ทั้งที่ผู้คนสนใจและไม่สนใจ

สถานที่ประสูติของพระเยซู

เบทเลเฮม บ้านเกิดพระเยซู

คนส่วนใหญ่เป็นปาเลสไตน์ที่ถือศาสนาอิสลาม แต่ที่พิเศษคือ มีปาเลสไตน์ (ซึ่งก็คืออาหรับ) ที่นับถือศาสนาคริสต์อาศัยอยู่เบทเลเฮมนี้ด้วย
เมืองนี้ตามประวัติตั้งขึ้นราวๆ 1350-1330 ปีก่อนคริสตศักราช ชาวคริสต์เชื่อว่าพระเยซูคริสต์เกิดที่เมืองนี้ มีโบสถ์แห่งหนึ่งที่ยังอนุรักษ์ไว้เพราะเชื่อว่าเป็นที่พระเยซูถือกำเนิด

อุทยานไดโนเสาร์ศรีเวียง

ภูเวียง เมืองในอ้อมกอดของขุนเขา บอกเล่าประวัติศาสตร์

ภูเวียงเมืองเก่า ศาลเจ้าจอมปากช่อง พัทยาสองโสภิณ ถิ่นไดโนเสาร์ล้านปี อากาศดีอุทยานเด่น เป็นแหล่งอารยะธรรม เลิศล้ำภูตากา ตาดฟ้าผาชมตะวัน มหัศจรรย์ขุนเขา

ประตูวัดเม่ยซู

เจ้าแม่มาซู เทพเจ้าแห่งท้องทะเล

เมื่อเธอตายลง คือสละร่างมนุษย์แล้วก็ได้ไปจุติบนสวรรค์เป็นเจ้าแม่อมตะ ชาวบ้านก็เลยพากันสร้างวัดที่เกาะเม่ยโจว เมืองปูเตี้ยน ในมณฑลฟูเจียน ไว้บูชาเธอในนามของเจ้าแม่มาซู ผู้เป็นเทพแห่งท้องทะเล ตั้งแต่ปี ค.ศ. 987 วัดแห่งนี้เลยกลายเป็นวัดแห่งบรรพบุรุษของคนแถบนั้นเรื่อยมาจนปัจจุบัน

wooden ship_Robert Yong

ซานโตรินี กรีซ ความสวยทะลักจุดเดือด

ซานโตรินี หรือ เธียรา มีทะเลที่สวยงามและพิเศษเกินกว่าที่จะบรรยายได้ ถูกล้อมรอบไปด้วยหน้าผาสูงชันของปล่องภูเขาไฟ ที่มีสีสันสวยงาม การประทุครั้งรุนแรงที่สุดของภูเขาไฟ ซานโตรินี ในตอนปลายของยุคสำริด กวาดเอาอารยะธรรมไมโนนลงสู่ทะเล

พระพุทธรูปสมัยอโศกมหาราช

สถูปซานจี อโศกมหาราช และกรีก

พระพุทธเจ้าไม่เคยเสด็จมาที่เมืองซานจี ทั้งก่อนและหลังตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า แต่สถูปที่เมืองซานจีก็ได้รับการยกย่องว่าเป็นสถานที่สำคัญทางพุทธศาสนาอีกแห่งหนึ่งในอินเดีย