สถานที่ประสูติของพระเยซู

เบทเลเฮม บ้านเกิดพระเยซู

เบทเลเฮม เมืองท่องเที่ยวของอิสราเอล ในเขตยึดครองของปาเลสไตน์ ยินดีต้อนรับ

ในประเทศอิสราเอล เต็มไปด้วยดินแดนศักดิ์สิทธิ์ ไม่ใช่แต่ในนครเยรูซาเลมเท่านั้น แต่เมืองในเขตยึดครองของปาเลสไตน์ก็มีหลายเมืองที่ได้ชื่อว่าเป็นดินแดนศักดิ์สิทธิ์ เบทเลเฮมเป็นหนึ่งในจำนวนนั้น

คนส่วนใหญ่เป็นปาเลสไตน์ที่ถือศาสนาอิสลาม แต่ที่พิเศษคือ มีปาเลสไตน์ (ซึ่งก็คืออาหรับ) ที่นับถือศาสนาคริสต์อาศัยอยู่เบทเลเฮมนี้ด้วย เมืองนี้ตามประวัติตั้งขึ้นราวๆ 1350-1330 ปีก่อนคริสตศักราช ชาวคริสต์เชื่อว่าพระเยซูคริสต์เกิดที่เมืองนี้ มีโบสถ์แห่งหนึ่งที่ยังอนุรักษ์ไว้เพราะเชื่อว่าเป็นที่พระเยซูถือกำเนิด

เมืองนี้จัดได้ว่าเป็นเมืองท่องเที่ยวแห่งหนึ่งในประเทศอิสราเอล แต่ไม่ง่ายนักที่จะเข้าไปเมืองนี้ เพราะว่าอยู่ในเขตยึดครองของปาเลสไตน์ ซึ่งเป็นกลุ่มชนที่ต่อสู้แย่งชิงดินแดนกับอิสราเอลมานาน อาจจะนับแต่ประเทศนี้ก่อตั้งขึ้นมาหลังสงครามโลกครั้งที่สองเลย (ค.ศ. 1948) ชาวปาเลสไตน์ที่นั่นทั้งคนทั่วไปและผู้ปกครองก็บอกว่า พวกเขายินดีต้อนรับนักท่องเที่ยว ในเมืองนี้มีสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญทางศาสนามากมาย มีที่พัก โรงแรม รีสอร์ท ร้านอาหาร ไว้บริการนักท่องเที่ยวที่ต้องการจะเข้าไปเที่ยวเหมือนกัน

Bethlehem Peace Center
โบสถ์นาติวีตี้-โบสถ์ออโธดอก ซึ่งเป็นคนละนิกายแต่สร้างอยู่ติดกัน
โบสถ์ออโธดอก
โบสถ์ออโธดอกอยู่ข้างกับโบสถ์คาทอลิคในเมืองเบทเลเฮม ประเทศอิสราเอล

แต่ด้วยความที่ทั้งปาเลสไตน์และอิสราเอลยังคงต่อสู้และขัดแย้งกันอยู่ การที่คนภายนอกจะผ่านเขตยึดครองของฝ่ายหนึ่งไปยังที่ของอีกฝ่ายหนึ่ง ต้องการการตรวจสอบมากมายหลายชั้น

ใครเคยไปอิสราเอล (คนไทยคงคุ้นเคยเพราะมีคนไปทำงานจำนวนมาก แต่ไม่ทราบว่ามีใครเข้าเขตยึดครองของปาเลสไตน์หรือไม่) คงจะทราบดีว่า ขั้นตอนการตรวจสอบทางด้านความปลอดภัยนี้เข้มงวดตั้งแต่ไปขอวีซ่าเข้าประเทศแล้ว คนที่บอกว่าต้องการเข้าไปเที่ยวในเบเลเฮมนี่คงต้องถูกสอบนานหน่อย

เบทเลเฮม เมืองที่คริสต์และอิสลามอยู่ร่วมกัน

เบทเลเฮมอยู่ในเขตที่เรียกว่าตะวันตก (คือตะวันตกของแม่น้ำจอร์แดน—ซึ่งเป็นแม่น้ำที่กั้นระหว่างอิสราเอลกับจอร์แดน) อยู่ทางห่างจากนครเยรูซาเลมไปทางใต้แค่ประมาณ 10 กิโลเมตรเท่านั้น  จะผ่านเข้าไปที่นั่นก็ต้องผ่านด่านตรวจมากมาย รถของชาวยิวจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าไป ดังนั้นถ้าจะไปเที่ยวจริงก็ต้องติดต่อทางปาเลสไตน์ให้เขาเอารถมารับที่ด่านตรงกำแพงที่กั้นระหว่างเขตของปาเลสไตน์และอิสราเอล

พิธีกรรมทางศาสนาของกรีกออโธดอก
พิธีกรรมทางศาสนาของกรีกออโธดอก ในเมืองเบทเลเฮม อิสราเอล

เบทเลเฮม มีประชากรประมาณ 25,000 คนส่วนใหญ่เป็นปาเลสไตน์ที่ถือศาสนาอิสลาม แต่ที่พิเศษคือ มีปาเลสไตน์ (ซึ่งก็คืออาหรับ) ที่นับถือศาสนาคริสต์อาศัยอยู่เบทเลเฮมนี้ด้วย

เมืองนี้ตามประวัติตั้งขึ้นราวๆ 1350-1330 ปีก่อนคริสตศักราช ชาวคริสต์เชื่อว่าพระเยซูคริสต์เกิดที่เมืองนี้ มีโบสถ์แห่งหนึ่งที่ยังอนุรักษ์ไว้เพราะเชื่อว่าเป็นที่พระเยซูถือกำเนิด

มีคนหลายศาสนาเข้าแย่งชิงเมืองนี้ มุสลิมเคยครอบครองในช่วงปี ค.ศ. 637 ก่อนที่พวกครูเสดจะยกกองทัพเข้ามายึดและนำเอากรีกออโธดอกเข้าแทน  ก่อนที่เมืองนี้จะตกอยู่ภายใต้อาณาจักรออตโตมานในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 16แล้วจึงมาอยู่ในมือของอังกฤษช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่ 1 จากนั้นจอร์แดนเข้าครอบครองในช่วงหลังสงครามโลกครั้งโลกครั้งทีสองคือช่วงสงครามอิสราเอล-อาหรับในปี 1948 และอิสราเอลเข้ายึดครองในช่วงสงครามปี 1967 กระทั่งปี 1995 ปาเลสไตน์จึงได้ดินแดนนี้ไปครอบครองหลังสัญญาสันติภาพออสโล จนกระทั่งทุกวันนี้ถือว่า เมืองนี้อยู่ภายใต้การปกครองของปาเลสไตน์โดยสมบูรณ์ แต่โดยที่มันอยู่ในประเทศอิสราเอล ไม่มีทางเข้าออกอื่นใดที่ไม่ต้องผ่านประเทศอิสราเอล

ภาพภายในโบสถ์คาทอลิคในเบทเลเฮม
ภาพภายในโบสถ์คาทอลิค นาติวีตี้ เมืองเบทเลเฮม อิสราเอล
กระเบื้องโมเสคภายในโบสถ์
พื้นโมเสคในโบสถ์ที่เชื่อกันว่าสร้างขึ้นตั้งแต่ ศตวรรษที่ 4 แต่ถูกสร้างโบสถ์ใหม่ทับไว้มาค้นพบกันอีกทีในช่วงปี 1934
สถานที่ประสูติของพระเยซู
ดาว 14 แฉกในโบสถ์นาติวิตี้ ที่สร้างขึ้นมาทับสถานที่ประสูติของพระเยซู

ถึงอย่างนั้นก็ตาม ความสำคัญของเบเลเฮมคือการที่มีชุมชนปาเลสไตน์คริสเตียนอยู่ในเมืองที่คนส่วนใหญ่เป็นมุสลิมถือศาสนาอิสลาม  และกลายเป็นจุดท่องเที่ยวสำคัญเพราะในช่วงคริสตมาสจะมีงานยิ่งใหญ่มากโดยเฉพาะในพื้นที่รอบๆโบสถ์ นาตีวิตี ความพิเศษของที่แห่งนี้คือ คริสเตียนต่างนิกายสร้างโบสถ์อยู่ติดกันคือ โรมันคาทอลิกและออโธดอกซ์ ก็นับเป็นความหลากหลายที่น่าสนใจไม่น้อย

[google_map_easy id=”13″]

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.