ทะเลสาบสีชมพู

ทะเลสาบสีชมพู มหัศจรรย์ทางธรรมชาติ หาใช่เกิดจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์อันใด

Westgate Park เมื่อถึงช่วงฤดูกาลนี้น้ำในทะเลสาบจะเปลี่ยนเป็นสีชมพู ซึ่งเป็นปรากฎกาณ์ทางธรรมชาติที่เกิดเป็นประจำ เกิดขึ้นเนื่องจากสาหร่าย ความเค็ม และการสังเคราะห์แสง