red building

ตึกแดง คุกขี้ไก่ ของที่ระลึกจากการแย่งดินแดนฝั่งลาว

ตึกแดง เป็นอาคารที่ฝรั่งเศสสร้างขึ้นในสมัยที่ยึดครองเมืองจันทบุรี ในราวปี 2436 สร้างโดยทำการรื้อป้อมพิฆาตข้าศึกซึ่งเป็นป้อมปืนเก่าแก่ และได้นำอิฐมาสร้างอาคารที่พักทหารฝรั่งเศสที่รักษาการณ์ที่ป้อมแหลมสิงห์ ในบริเวณป้อมพิฆาตข้าศึกนั่นเอง