art work AI

เทคโนโลยี AI สามารถชื่นชมรสชาติของไวน์หรืองานศิลป์ได้หรือไม่

หลายๆคนมีความเชื่อว่าในที่สุด เทคโนโลยี AI ก็จะสามารถชื่นชมรสชาติของไวน์หรืออาหารได้ ชื่นชมงานศิลปะได้ ในความเป็นจริงแล้วเครื่องจักรไม่ได้มีความซาบซึ้งว่า อะไรดี หรืออะไรไม่ดี อย่างเช่นมนุษย์ และไม่สามารถซาบซึ้งได้โดยปราศจากการช่วยเหลือหรือตัดสินใจโดยมนุษย์