AI Artificial Intelligence

เทคโนโลยี AI สำหรับเหมืองแร่

เทคโนโลยี AI ในอุตสาหกรรมเหมืองแร่ จากสำรวจไปจนถึงการขุดขน

รถบรรทุกและรถไฟแบบไร้คนขับ ก็มีใช้ในอุตสาหกรรมเหมืองแร่แล้ว และเป็นการใช้ เทคโนโลยี AI ได้ถูกจุดและเหมาะสม เพื่อการลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพ มีความปลอดภัยกว่าใช้มนุษย์ควบคุม Rio Tinto บริษัทยักษ์ใหญ๋ในธุรกิจเหมืองแร่ได้นำมาใช้อย่างมีประสิทธิภาพ และกำลังขยายการใช้งานออกไปเรื่อยๆ

Self-Driving-Car-Waymo

AI ปัญญาประดิษฐ์ วิวัฒนาการเร็วจนหลายคนหวาดกลัว

แต่ในโลกแห่งจินตนาการของมนุษย์ยังคงไม่ได้หยุดแค่จินตนาการในโลกแห่งภาพยนต์และนิยายวิทยาศาสตร์เท่านั้น ยังคงมีความพยายามว่าจะทำให้เกิดขึ้นมาจริงๆให้ได้ และก็พยามยามนั้นก็เป็นผลจริงๆ แม้ตอนนี้จะได้เพียงแค่เริ่มต้น