hyperloop

สนามทดสอบไฮเปอร์ลูป ชนิดเต็มรูปแบบ

สนามทดสอบไฮเปอร์ลูป เต็มรูปแบบ ที่สมบูรณ์ที่สุดในโลก

การทดสอบบน DevLoop ยังจะมีขึ้นเรื่อยๆนับเป็นร้อยๆครั้งเพื่อที่จะพัฒนาเทคโนโลยี Hyperloop ให้สามารถใช้ได้จริง

็hyperloop desing

ไฮเปอร์ลูป Hyperloop ระบบขนส่งแบบใหม่ ประหยัด รวดเร็ว และปลอดภัย

ไฮเปอร์ลูป Hyperloop ระบบขนส่งแบบใหม่ ที่มีความเร็วสูงสุดถึง 1,220 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ประหยัด และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม หลายๆประเทศกำลังศึกษา โดยเฉพาะที่อินโดนีเซียเพื่อนบ้านเราก็ได้เริ่มแล้ว